ברגי יסוד

ברגי יסוד לעמודי תאורה כולל אומים ושייבות
מתקפלים וקלים לשינוע, פתיחה פשוטה עם נעילה, מאושרים על ידי קונסטרוקטור לעמודים סטנדרטים.

• אפשרות לתוספת פלח הארקה מגלוון עד לגובה המגש לפי דרישה
• מומלץ להוסיף כובעון לבורג יסוד, לשמירה והגנה על/מ החלק הבולט
• אורך הבורג כולל את הכיפוף
• אפשרות לייצור ברגים לא סטנדרטיים לפי דרישה
• יש להתאים את המרחק בין הברגים לקדחים בפלטת בסיס העמוד.
• ל PDF שרטוט ומידות יש לגלול לתחתית הדף.

• מידות הבסיס של יציקת הבטון המופיעות להלן, הינן המלצה כללית בלבד
לאדמה קלה ובינונית ואינן מחליפות תכנון מפורט בהתאם לסוג האדמה, מיקום, ומשקל הפועל על העמוד.

 

 

פנייה לקבלת הצעת מחיר